TERANO C.A. s.r.o

TERANO C.A. s.r.o

K Podlesí 626
261 01 Příbram VI
IČ: 25762613
DIČ: CZ25762613

Informace o kanceláři TERANO C.A. s.r.o

Účetní kancelář Příbram

 

Společnost TERANO C.A. s.r.o poskytuje řešení v oblasti zpracování účetnictví a souvisejícího daňového poradenství, Intrastatu a celního řízení

 • profesionální služby s trvalým systémem vzdělávání v rámci oboru
 • individuální přístup - drobný podnikatel je pro nás stejně významný jako velká společnost
 • pojištění profesní odpovědnosti
 • maximální úspora času a finančních prostředků
 • zbavení se stresového jednání s příslušnými úřady
 • sledování změn v zákonech a předpisech v dané oblasti již za Vás provedou profesionálové

 

Účetnictví:

Účetnictví a daňová evidence:

 • komplexní zpracování účetnictví
 • evidence majetku
 • bezhotovostní platební styk
 • rekonstrukce nesprávně vedených účetnictví
 • výkazy pro bankovní , finanční a jiné státní instituce
 • kontrola samostatně vedených účetnictví
 • finanční analýza situace ve Vaší společnosti

Daně:

 • daň z přidané hodnoty
 • daň z příjmů fyzických osob
 • daň z příjmů právnických osob
 • silniční daň
 • spotřební daň
 • daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědická a daň darovací

Mzdová a personální agenda

 • zpracování mezd
 • roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • vyhotovení vzorů pracovních smluv a pracovně právních písemností

Účetní a daňové poradenství 

 • pro stálé klienty je celní, účetní a daňové poradenství zahrnuto v ceně paušálu.

Zastupování na úřadech a při kontrolách FÚ, OSSZ apod.

 

Celní služby:

 • zaevidovaní Vaší společnosti na celním úřadě (DIČ, EORI, ... )
 • vystavování veškerých dokladů potřebných k celnímu řízení v dovozu i vývozu a jejich kompletní vyřízení na Cú jako např.:
  • celní prohlášení (JSD, JSDd, TCP, T1, DCH,) v elektronické podobě
  • doklady o původu (EUR.1 , prohlášení o původu, prohlášení dodavatele)
  • doklady pro dopravce (CMR, CIM, Carnet TIR, Carnet ATA)
 • zastupování v celním řízení přímé i nepřímé
 • zajištění celního projednání zásilek vlastními profesionálními deklaranty
 • kompletní proclení zásilek , včetně zajištění celního dluhu (cla, DPH, SPD), jeho úhrady a převzetí dílu 3/8 JSD
 • zajištění celního dluhu globálními a individuálními zárukami ve všech režimech dle stanovených podmínek
 • vystavování dokladu pro režim tranzitu i společný režim tranzitu Evropské unie s ručením celního dluhu (T1)
 • evidence zušlechťovacích styků (aktivní - pasivní) a evidence zboží celních skladů
 • vystavování podkladů nutných k povolení zjednodušeného postup v celním řízení (dovoz, vývoz, potvrzování původu , celní sklady, AZS…)
 • celně - právní poradenství a konzultace v oblasti celní politiky (dovoz - import, vývoz - export, clo, výše cla, a jiné informace o proclívání
 • zpracování žádostí vztahující se k celnímu řízení (dočasné sklady, zušlechťovací styk, EORI, licence, povolení schváleného příjemce apod.)
 • více naleznete ZDE

S kým můžete přijít do kontaktu?

TERANO C.A. s.r.o.

K Podlesí 626

261 01 Příbram VI

tel.: 318 620 200

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Pavla Suldovská

jednatel, vedení společnosti

 

EKONOMICKÝ ÚSEK

Jaroslava Nechvátalová

vedoucí ekonomického úseku

Kde nás najdete?